Welkom
Over ons
Dienstverlening
Werkwijze
Integriteit
Contact
Disclaimer
Privacy statement
e-mail me

Werkwijze


Op deze pagina vertellen we u graag meer over onze werkwijze. Van eerste kennismaking tot evaluatie. Want het is wel zo prettig van tevoren te weten wat u van ons kunt verwachten.

Een opdracht start altijd met een uitgebreid gesprek, waarin wij nader ingaan op de opdracht die u aan C&T AccountAd wilt verstrekken. Indien van toepassing ontvangt u daarna een offerte.

Kosten worden zo laag mogelijk gehouden

C&T AccountAd hanteert verschillende tarieven voor verschillende soorten adviseurs. Zo heeft een assistent een lager tarief dan een adviseur. Door de optimale samenstelling van het projectteam, worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.

Solide basis voor vervolgtraject
Als helder is wat u precies van C&T AccountAd verwacht, wordt de opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Hierin worden de verantwoordelijkheden van beide partijen opgenomen. De bevestiging wordt door beide partijen ondertekend. Op deze manier wordt een solide basis gelegd voor het vervolgtraject. Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze krijgt u bij de opdrachtbevestiging aangeboden. Op het moment dat de opdracht in kaart is gebracht en het projectteam is samengesteld, wordt in overleg met u een planning van de werkzaamheden opgesteld. Ook worden afspraken gemaakt over terugkoppelingsmomenten en de wijze van rapporteren. Gedurende de opdracht ontvangt u kwartaallijks een factuur voor de werkzaamheden die zijn verricht, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

Evaluatie
Na afloop van een project wordt de opdracht met u geƫvalueerd. Gezamenlijk bespreken wij hoe het project is verlopen en waar mogelijk nog verbeteringen zijn aan te brengen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u desondanks niet helemaal tevreden zijn dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerkingen of klacht aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen wij gezamenlijk zoeken naar een oplossing en verbeteringen in de toekomst doorvoeren. Omdat C&T AccountAd klachten zeer serieus neemt, hebben wij hiervoor een klachtenprocedure ontwikkeld.

Klachtenprocedure
Als u een klacht over C&T AccountAd heeft, kunt u deze in eerste instantie melden aan de betrokken C&T AccountAd adviseur. U kunt dit binnen 30 dagen na de verrichte werkzaamheden doen tijdens het evaluatiegesprek of via het klachtenformulier dat op verzoek te verkrijgen is. Wij streven ernaar uw klacht binnen twee weken te behandelen.


Meer weten? Neem dan contact op.


 

 


|Welkom| |Over ons| |Dienstverlening| |Werkwijze| |Integriteit| |Contact| |Disclaimer| |Privacy statement|